CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG

Địa chỉ: Khu HC 406, Trần Hưng Đạo, P. 5, TP. Vị Thanh, T. Hậu Giang

Điện thoại: 0711. 3870.392

Fax: 0711. 3870.392

Email: qltthg@yahoo.com

Website: http://haugiang.dms.gov.vn/