Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐU.QLTT ngày 23/4/2019 của Đảng ủy Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hậu Giang về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022 và chọn chi bộ 1 là đại hội chi bộ điểm.

Theo kế hoạch, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy Cục QLTT tổ chức đại hội chi bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2022 diễn ra trong 03 ngày từ ngày 09/7 đến ngày 11/7/2019 tại Phòng họp Cục QLTT.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thành Út, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Phan Văn Chính, Bí thư Đảng ủy, Quyền Cục trưởng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ; cấp ủy các chi bộ cùng các đồng chí đảng viên của chi bộ.

Tại Đại hội, các chi bộ thông qua dự thảo báo cáo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 trình đại hội nhiệm kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; bầu chi ủy, bầu bí thư, phó bí thư chi bộ và thông qua Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Kết quả bầu chi ủy, bí thư và phó bí thư các chi bộ như sau:

Chi bộ 1: Đại hội ngày 09/7/2019

   - Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng phòng TC-HC – Bí thư chi bộ;

                - Đồng chí Nguyễn Thế Quang, Đội trưởng Đội QLTT số 5 – Phó Bí thư chi bộ;

                - Đồng chí Huỳnh Thu Cúc, KSVTT Phòng TC-HC – Chi ủy viên.

Chi bộ 2: Đại hội sáng ngày 10/7/2019

   - Đồng chí Dương Thị Thu An, Trưởng phòng NV-TH– Bí thư chi bộ;

                - Đồng chí Nguyễn Long, Đội trưởng Đội QLTT số 2 – Phó Bí thư chi bộ;

                - Đồng chí Nguyễn Hoàng Khương, Q.Trưởng phòng TT-PC – Chi ủy viên.

Chi bộ 3: Đại hội chiều ngày 10/7/2019

                - Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Đội trưởng Đội QLTT số 1 – Bí thư chi bộ;

                - Đồng chí Hồ Văn Diệu, Đội trưởng Đội QLTT số 4 – Phó Bí thư chi bộ;

                - Đồng chí Đoàn Văn Trăm, KSVTT Đội QLTT số 1 – Chi ủy viên.

Chi bộ 4: Đại hội sáng ngày 11/7/2019

        Đồng chí Phạm Văn Hòa, Đội trưởng Đội QLTT số 3 – Bí thư chi bộ.

                                               Một số hình ảnh tại đại hội:

                  Ảnh: Chi ủy Chi bộ 1

           

                     Ảnh: Chi ủy Chi bộ 2

                              Ảnh: Chi ủy Chi bộ 3

                           Ảnh: Bí thư Chi bộ 4

Sau Đại hội, các cấp ủy chi bộ tu chỉnh báo cáo chính trị thành văn bản chính thức triển khai quán triệt trong toàn chi bộ thực hiện thắng lợi phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời, trình cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử và ban hành quyết định chuẩn y cấp ủy chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Cục QLTT Hậu Giang
https://haugiang.dms.gov.vn