Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020

Chiều ngày 31/12/2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công đoàn cơ sở Cục QLTT tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020 với sự tham gia của toàn thể công chức và người lao động trong đơn vị.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; công khai dự toán thu chi năm 2020; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020; đóng góp dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang năm 2020:

1. Đối với nhiệm vụ chính trị:

Trong năm, Cục Quản lý thị trường Hậu Giang luôn nổ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định pháp luật, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp kinh doanh chân chính và người tiêu dùng, từ đó đã phần nào thực hiện những mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, mục tiêu chung của toàn ngành, thông qua kết quả đạt được như sau:

- Tổng kiểm tra 584 vụ (đạt 181% so với kế hoạch được Tổng cục phê duyệt) (giảm 37% so với cùng kỳ năm 2019);

- Tổng số vi phạm 148 vụ (giảm 38% so với cùng kỳ năm 2019);

- Tổng xử lý VPHC 148 vụ (trong năm 144 vụ, năm trước 04 vụ) (giảm 35% so với cùng kỳ năm 2019).

- Tổng số thu: 1.064.825.000 đồng (trong đó: tiền phạt VPHC là 986.825.000 đồng, tiền bán hàng tịch thu là 78.000.000 đồng) (tăng 9% so với cùng kỳ năm 2019);

- Trị giá hàng hóa, tang vật vi phạm (ước tính) là 642.932.000 đồng (tăng 295% so với cùng kỳ năm 2019);

- Chuyển 01 vụ cho cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.

- Đang chờ xử lý: 04 vụ (trong năm 03 vụ, năm trước 01 vụ).

2. Công tác tổ chức:

Hiện nay, Cục QLTT tỉnh Hậu Giang đã kiện toàn bộ máy tổ chức gồm: 04 công chức là Lãnh đạo Cục, 18 công chức là Trưởng, Phó các Phòng, Đội QLTT. Trong năm, đơn vị cử hơn 100 lượt công chức tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ,…

3 Công tác kiểm tra nội bộ:

          - Kiểm tra nội bộ đột xuất về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

          + Tổng số cuộc kiểm tra: 05 cuộc (Đối với 01 Phòng chuyên môn và 04 Đội QLTT trực thuộc).

          + Kết quả: Không vi phạm, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

          - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm 2020, được phê duyệt là 06 cuộc.

          + Tổng số cuộc kiểm tra: 06 cuộc (Đối với 02 Phòng chuyên môn và 04 Đội QLTT trực thuộc (quý I/2020: 02 cuộc, quý II/2020: 02 cuộc, quý III/2020: 02 cuộc), đạt 100%

+ Kết quả: Không vi phạm, chấp hành tốt trong hoạt động công vụ; ban hành 06 Kết luận KTNB

2.  Công tác thi đua:

- 100% công chức và người lao động từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 05 công chức  đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Về danh hiệu thi đua: Có 07 tập thể và 36 cá nhân là công chức, người lao động các Phòng,  Đội QLTT đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong năm 2020. 01 tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc năm 2020.

- Về hình thức khen thưởng: Có 35 cá nhân được tặng giấy khen của Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh và đang đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT tặng giấy khen cho 01 công chức lãnh đạo Cục.

Ngoài ra, trong năm Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng bằng khen cho 01 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 01 cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm; đề nghị Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT tặng giấy khen đột xuất trong đợt cao điểm kiểm tra trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho tập thể và các cá nhân của Đội QLTT số 1.

3. Hội nghị thống nhất một số chỉ tiêu thực hiện trong năm 2021:

- Đối với nhiệm vụ chính trị: Cơ quan phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Tổng cục Quản lý thị trường giao năm 2021;

- Công tác thi đua:  100% công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên giao, trong đó có từ 03 - 05 công chức đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

- Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ 2021 theo kế hoạch đã được phê duyệt;

- Xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường vững mạnh và 100% đoàn viên nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- 100% công chức và người lao động tham gia học tập chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

- Tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào do Công đoàn viên chức, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường phát động.

Một số hình ảnh Hội nghị cán bộ công chức năm 2020

Bich Thuy
Cuc QLTT Hau Giang