Hậu Giang: Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh

Thực hiện Công văn số 14/BCĐ389-VPTT ngày 20/11/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và Công văn số 2976/TCQLTT-CNV ngày 22/12/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, giai đoạn 2021-2025.

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, các sản phẩm động vật; góp phần chủ động kiểm soát hiệu quả của bệnh lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên địa bàn cả nước nói chung, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin liên quan đến hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, các sản phẩm động vật không qua kiểm dịch, không bảo đảm an toàn dịch bệnh, không tuân thủ các quy định của pháp luật. Cụ thể:

            1. Phó Cục trưởng: ông Nguyễn Văn Bé Tư - 0939.838.979

            2. Trưởng phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp: Bà Dương Thị Thu An - 0939.959.055

            Thông tin phản ánh qua số điện thoại đường dây nóng được tiếp nhận 24/24h tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy, Chủ Nhật và bảo đảm bí mật theo quy đinh.

            Cục Quản lý thị trường Hậu Giang  xin thông báo và mong nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân khi có thông tin./.

Thu An
Cục Quản lý thị trường Hậu Giang