Lễ trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.

Ngày 27/6/2019, thừa ủy quyền của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), đồng chí Phan Văn Chính - Quyền Cục trưởng Cục QLTT đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Đội QLTT số 5 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phan Văn Chính, Quyền Cục trưởng chúc mừng đồng chí Nguyễn Vi Hiện đã được Tổng Cục trưởng quyết định bổ nhiệm vào các chức lãnh đạo cấp Đội thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang, đề nghị  đồng chí Hiện vừa được bổ nhiệm không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện để nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; tạo mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị; tham mưu, giúp việc tốt cho Ban Lãnh đạo Cục; đồng thời lãnh chỉ đạo Đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh: Đồng chí Phan Văn Chính - Quyền Cục trưởng Cục QLTT đã trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng Đội QLTT số 5 cho đồng chí Nguyễn Vi Hiện.

 

Cục QLTT Hậu Giang
https://haugiang.dms.gov.vn